افرینش من

بنگر چگونه دست تکان میدهم

گویی مرا

برای وداع آفریده اند ... !


/ 6 نظر / 5 بازدید
یخی

בلـــ♥ــم یـــــڪـ آمـــ ــבن میـــخواهـــ ــב ... بــــــﮯ هیــ ـــچ رفتنـــ ـــﮯ ...!

نسترن

ﺑﻌﻀﯽ " ﺁﻩ " ﻫﺎ ﺭﺍ . . . ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﮑﺸﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ . . . !!

رومینا

این روز ها عجیب چرخش زمین را حس می کنم.. زمین و زمان بس کنید...صبر کنید... گیجه گیجم از این همه بی تفاوتی..

نسترن

فدات بشم اجازه دیگه چیه مال خودته دیکه دوستم :-* :-*

سكوت

آنه شرلي هم نشديم يكي ازمون بپرسه:آنه تكرار غريبانه روزهايت چگونه گذشت؟