آسمان

تلنگر کوچکی است باران

وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست


/ 5 نظر / 4 بازدید
رومینا

بگذار سرنوشت هر راهی را که میخواهد برود، ما راهمان جداست… این ابرها تا میتوانند ببارند ما چترمان خداست…

نسترن

اگه بارونم نیااااااااااد من بازم یادم میمونه که خدا هوامو داری فقط یادت نره مواظب عزیزاااااااااااام باش ممنون عزززززززیزم دوست داشتم این پستتو[گل]

یگانه

آی گفتی . . . خیلی عالیه عزیزم

یگانه

درک زندگی تنها با نگاه به گذشته میسر است و زندگی کردن تنها با نگاه به آینده.