بی تو ...

سفر برایم هیچ نداشت ...

مگر چند عکس یادگاری ،

بدون تو ...


/ 4 نظر / 5 بازدید
ساناز

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی[ماچ][گل]

رومینا

روزهـایــے که نیسـتَــمــ تـَــنـهـا آرزویــَـم ایــטּ اَسـتـــ که زیــرِ لـَبـــ بـــِـگــویــے جــآیَــتـــ خـالــیسـتــ لـَـعنـَـتی...

نسترن

جقد پستات بوی دلتنکگی میدهههههههههه چقد بوی نا امیدی میده خدایااااااااااااا تو رو به حرمت این شبا هیچ دلی رو دلتنگ نکن هیچ دلی رو...[ناراحت]