دلشــــوره

میتوانم ادعا کنم 

غنی ترین منبع نمک جهانم ....

از بس که دلشوره دارم ...!


/ 5 نظر / 6 بازدید
هستی

واقعا فوق العاده بود[دست] [گل]

read

من که هرروز میرم حموم تو امتحان کن ...

ققنوس

الان دارم میفهمم دلشوره چیه و اینکه می گن قلبم داره میاد تو دهنم

مهم نیست

ینی من عینه این جمله ام..عینه عینش!!!!!!![نگران][نگران][نگران]