سرد

خیلی از یخ کردن های ما

از سرما نیست ....

لحن بعضی ها

زمستونیــــه ....


/ 4 نظر / 4 بازدید

ئهههههههههههه؟؟تابستونی میخوای؟؟؟نه دیگه مرد..دیگه تموم شد.بخدا راست میگم[لبخند].تموم شد.تموم

همنفس

چرا ناراحتم میکنی..؟ باتموم شدن تابستان............ بی خیال شو لطفا.. من ازت خواستم باهام باشی.. دارم پوست کلماتو برات میکنم!میفهمی.. من ندیده درگیرتم....... مهدیار میخواد باهاش باشی.... هستی.......؟؟؟؟؟؟؟؟

ققنوس

مواظب خودت باش دوست من. دامها بسیارند...

ققنوس

نه آسونه. فقط خیلی به ندای قلب نباید گوش داد. آخه اشتباهات زیاد و جبران ناپذیره[نیشخند]