# جملات_زیبا

بمان

کنار نامت نقطه میگذارم ، حالا دیگر جز ماندن راهی نداری .  (نقاشی "جدایی" اثر مفهومیِ نقاشِ کانادایی، گئورگ هانتِر)
/ 5 نظر / 22 بازدید