سوال

رفتنت هم قبول ... فقط یک سوال ،

قد من دوستت دارد ؟؟


/ 5 نظر / 4 بازدید
read

قبول کردی دیگه سوال بی سوال ...

مازیار

چکش بياوريد که در تکـلّم تيشـه به لکـنت افـتاده انـد فـرهادهای امـروزی.....!!