حماقت

چه حماقتی که می رانی ام و باز احمقانه می خواهمت ...

چه غرور بی غیرتی دارم من 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعید

اومدم سری بزنم سلامی بدم [لبخند][قلب]