درد...

درد یعنی ...

سرت به همان سنگی بخورد ،

که به سینه می زدی ...!


/ 5 نظر / 4 بازدید
مازیار

از رفتن هراس داریم یک چیزی نشان‌مان بده که آرام شویم مثلاً روی‌ت را ...

mohammad 76

وب قشنگی داری یه سر بزن[بازنده]

read

مامان مامان اینا دارن سنگ میزنن به خودشون چرا...

شیما

بینظیر بود.....[گل]