دستهایت

و اما نبود دستهایت

خود ماجرایی است ،

که شروعش

پایان جهان است ...!


/ 6 نظر / 7 بازدید
معجزه کلمات

ماه در خودنگری و خودکاوشی لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی درک مسکین از دل و جان کردن است زندگی همچون فقیران کردن است حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را پیشاپیش تبریک عرض میکنم ...التماس دعا

یخی

گاھی ی جور غمی تہ دلتہ ک ھر چی میگردی دلیلش رو پیدا نمیکنی، اینجور غمہا بیشتر از ناراحتی آدم رو کلافہ میکنہ...

نیلوفر

سلام پستای زیبایی گذاشتی تبریک میگم آپم بیا[گل]

یه نفردیگه...

من اولین بارمه به این وب میا م اماواقعاعالیه خیلی خوبه..ممنون

رومینا

گـآهـی … فقــط بـآیـد لبـפֿـــند بـزنـی و رد بشــی ؛ بگــذآر فڪـر ڪـننـد … نفـہــمیــدے !!!

بانـــــوي ِ .. /

عـــ.ــالي .. / [گل]