بیا

بیا ببوسمت ،

میخواهم بگذارمت کنار ...!

پوریا عالمی


/ 8 نظر / 4 بازدید
eBi

Mishe rabte ax o ba jomlash begi..kheyli sathe darkam payin oumade in chan modat ke nabudi

شبیخون شعر

مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت در میان توفان هم پیمان با قایقران ها گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها شب سیه سفر کنم، ز تیره ره گذر کنم نگرتو ای گل من، سرشک غم بدامن، برای من میفکن دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو می مانم، تا لب بگذاری بر لب من دختر زیبا از برق نگاه تو، اشگ بی گناه تو، روشن گردد یک امشب من ستاره مرد سپیده دم، به رسم یک اشاره، نهاده دیده برهم، میان پرنیان غنوده بود. در آخرین نگاهش نگاه بی گناهش، سرود واپسین سروده بود. بین که من از این پس دل در راه دیگر دارم. به راه دیگر شوری دیگر در سر دارم به صبح روشن باید از آن دل بردارم، که عهد خونین با صبحی روشن تر دارم... ها مراببوس این بوسه وداع بوی خون می دهد شاعر:حیدر رقابی خواننده:حسن گلنراقی

sahar727

یعنی اصن نمیدونم چی بگم... فقط: عالـــــــــــــــی بود....

مازیار

درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور کوه را به نام سنگ دل شکفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا به نام کوچکم صدا بزن ...

مازیار

من رفتنی شدم ، تو زبان باز کرده ای آن هم فقط همین که : " برو ، در پناه حق "

nasrin

[ناراحت]