دانستن

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند

بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند


/ 5 نظر / 4 بازدید
زهره

عارف قزوینی

نسترن

[گل][گل][گل]

ققنوس

خیلی این شعر رو دوست دارم خیلی عمیق و پایه ایه [گل]

romina

درسته واقعا عمیق وپایه ای هست...منم این شعرا رادوست دارم...