روز بزرگداشت ابو علی سینا و روز پزشک مبارک

حضورت اشارتی است پیامبرانه ؛

شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد ...

روزت مبارک و دستانت شفا بخش/ 2 نظر / 10 بازدید
هستی

روز پزشک مبارک [گل]

آوا

خیلی ممنون عزیزم شرمندم نکن(به این میگن اعتماد به نفس)[نیشخند]