من و تو

 

مـــــن

دهــقــانِ فــداکــاری شــده ام

کــه تــمــام وجـــــودش را روبرویت بــه آتــش کــشـیــده،

و تـــو

قــطاری که

چشم ِ دیدن مرا ندارد

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدی

مهم نیست کی مقصر است باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است در پایان زندگی خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهر آمیز یک عمر را در چند ثانیه بگوییم !!