ارزش مــــــــــن

می خواهم عوض شوم ! چرا باید دلتنگ باشم ؟ تو باید دلتنگ شوی

می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم

در دورترین نقطه ... دقت کن

رسیدن به من آسان نیست , اگر همتش را نداری

آسیب به درخت نرسان

به همان سیب های کرم خورده روی زمین قانع باش ................!!!

منبع:http://daniyal1.blogfa.com/


/ 0 نظر / 5 بازدید