درد

درد دارد....

وقتی چیزی را کسر میکنی

که با وجودت جمع کرده ای...!

/ 3 نظر / 5 بازدید
ماسح

سلام هر روز ذاستان داریم این یک دعوت نامه رسمی است!

mohsen

جملات قشنگی هستند. ممنون