لذت واقعی

اخ این چه کیفی داره میکنه .... 

/ 4 نظر / 4 بازدید
ققنوس

منم آب بازی می خوام [ناراحت]

read

اه اه اه بردار بدبختو ترسیده ...بعضی وقتا ما کیف میکنیم فکر میکنیم اونم باید کیف میکنه ...

مهم نیست

ای جانم...