راز و نیاز

شانه های دلم

بد درد میکنند !

انگار دلم گرفته

که نیاز به یک سجاده پهن دارم

برای فشرده شدن ابرهای احتمالی طوفانی

هوایم عجیب آلوده است ...


/ 8 نظر / 4 بازدید
sahar727

دنیای به ان بزرگی را در80 روز دور زدند !! ماکه جای خود داریم ....

عابر پیاده

چتری برایم بگیر؛حتی خیالی . . . خیس دلتنگی شده ام !!!

رومینا

وقتی با گـرگــ هـا زندگی میکنـی زوزه کـشـیـدن را بـیـامـوز من در سرزِمـیـنـی زنـدگـی مـیـکـنـم که تـنـها "خـدایـــش" از پشـت خـنـجـر نـمـیـزنـد............

sahar727

انکه رفت روزی درکمال ناباوری بازخواهدگشت !! همیشه بهانه ای برای بازگشت باقی میماند .... حتی یک خاطره ی جامانده !! .... [گل]

ریحانه

بنده ای به خدا گفت: تو که تقدیر مرا نوشته ای پس چرا آرزو کنم ؟ خدا گفت: شاید در تقدیرت نوشته ام هر چه تو آرزو کنی![گل]

نسترن

[گل][گل]