نخواست

سر سوزنی اگر  مرا میخواست ...

زمین و زمان را به هم میدوختم ...!


/ 4 نظر / 4 بازدید
angeel

وبلاگه خوبی داری به منم سر بزن بای[نیشخند]

read

عجب اراده ای.. حالا تو بدوز شاید تورو بخواد وقتی قدرتتو دید

مازیار

موهای من از عقب کمی فر خورده تهمت بسی از مؤمن و کافر خورده فرق من و یوسف نبی در این است: پیراهن بنده از جلو جر خورده !