حال من

حال من خــــرابُ مبهمه ...


/ 6 نظر / 5 بازدید
....

منم حالم خراب و مبهمه خیلی زیاد کاش فقط یه بار دیگه صداشو میشنیدم

raha

و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا باغچه‌ی کوچک ما سیب نداشت....

نسترن

[گل][گل][گل] . زندگی زیباست به زیبایی چشمهای پُف کرده از هِق هِق های شَبانه به زیبایی بغــض نَفَس گیـر روزانه... به زیبای قلب تکه تکه شُده اَز شکستنهای بیشمار بـه زیبایی نفسی که از تَنگی بالا نمیایـد ... به زیبایی تمام شُدن تدریجی من ... آری زندگی زیباست lمث همیشه عالیییییییییییی

ترنم

هــــــــــــــــــــــه....

ساناز

منم داغونم...