آه

بعضی آه ها را 

هر چقدر هم که از ته دل بکشی 

باز هم سینه ات خالی نمیشود .... !

امروز سینه من پر است از آن آه ها ... / 8 نظر / 26 بازدید
شقایق

دوست گرامی ضمن تشکر از مشارکت شما در این پژوهش و وقتی که در اختیار ما می گذارید ، پرسشنامه ای که پیش رو دارید شامل چند سوال در مورد نحوه استفاده شما از کامپیوتر و ینترنت و سنجش میزان هوش هیجانی شما و سلامت عمومی می باشد لطفا هر سوال را با دقت خوانده و پاسخ دهید لطفا این پست را شیر کنید تا دوستانتان هم بتوانند من را در این پژوهش یاری کنند با تشکر https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBlZlVrQ1NvSExaTGtKVjltamMzYmc6MQ

نظرت چیه؟

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛ از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم ! امـا …. حقیقـت این که : از دست دادن ِ خــودمـون ، و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم …. گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره آپم[گل]

bina L.A

$$$ __$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$'¤'¤'¤'¤'

bina L.A

آپـــــــــــــــــــــــــــــــم بدو بیا نظر یادت نره [گل]

مهتاب

عالییییییییییییییییی بود

read

های

مازیار

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است آری افطار رطب در رمضان مستحب است روز ماه رمضان ،زلف میفشان که فقیه، بخورد روزه خود را به گمانش که شب است