باید رفت ...

زمانی فرا میرسد

که باید رفـــت ...!

حتی اگر جای مشخص و مطمینی در انتظارت نباشد ...

 


/ 4 نظر / 4 بازدید
ققنوس

[گل] زیبا بود

nafiseh

خیلی قشنگ بود[لبخند]

مازیار

در عشق پایداری ما چون حباب نیست موجیم و جاودانه بدریا نشسته ایم