زن

زنان زود پیر میشوند ...

چون از کودکی مادراند

در کودکی ، مادر عروسکشان

بعد ...

مادر عزیزانشان

بعد ...

مادر فرزندانشان

و بعدها ...

مادرِ پدرومادرشان ...!


/ 8 نظر / 5 بازدید
ققنوس

[گل][گل]

ساناز

زیبا بود [گل]

نسترن

[گل][گل][گل][دست][دست]

غزل

این بوسه ها اول تقدیم به شما و بعد هم تقدیم به همه ی دختر ها [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

رومینا

دنیا شبیه چشمهای توست ازمهروقهرش هیچکس سردرنیاورده ست

محمدجواد

سلام[لبخند] خیـلی زباست واقعا[گل][لبخند]

ساناز

واقعا که همینطوره , منو یاد خاطراتم انداختی که هم خوبه هم بد , اما حقیقته...

یگانه

همینطوره