فراق

جدا که شدیم

هردو به یک احساس رسیدیم

تو به " فراغت "

من به " فراقت "

یک حرف تفاوت که مهم نیست !


/ 4 نظر / 4 بازدید
نسترن

اين روزهاجاي خالي تورابا عروسكي پر مي كنم! همانندتوست...مرادوست ندارد...احساس ندارد... اما هرچه هست... دل شكستن بلدنيست [گل][گل][گل]

elham

خیلی زیبا...

رومینا

ســــــلامتــــــی اونــــــایی که خیــــــلی تنـــهــــــان نـــه که نمـــیتـــونـــن با کـــســـی باشـــن.. فـــقـــط دلـــشـــون نمـــیخـــواد بــــــا هر کـــســـی باشــــــن.....! .

علی

گر وصال است از تو قسمم گر فراق هست هر دو بر دل دیوانه خوش