خیال ها

دلم درد میکند ...

انگار خام بودند،

تمام خیال هایی که به خوردم داده بودی !


/ 4 نظر / 4 بازدید
نسترن

دلــم حـضـور مــردانــه مي خــواهــد نـــه اينـکـه مــرد بــاشـد ، نه...مــــردانــه بـاشـد حــرفـش...قــولــش فــکــرش...نـگـاهـش قـلـبـش...و ...آنــقــدر مــردانــه کـه بـتـوان تا بـيـنهـايــت دنـيــا بـه او اعـتــمــاد کـرد هی هیییییییییییییییی خداااااااااااااااااااااا[گریه]

رومینا

دلــــــــــــــــــــــم کمــــی هـــوا مـــی خــواهــــد...اما در "سرنـــــگــــ"... از زنـــدگـــی خستهـ ام...

ققنوس

عالیه

یگانه

از خامی خیالم نبود از خامی دلم بود . . .