خداحافظ زمستان

چه زمستان بی برکتی !

من امسال

از تماشای زیبایی تــــو در بـــرف ،

محروم بودم ...


/ 5 نظر / 5 بازدید
رومینا

بیا سند داشته هایمان را به نام هم کنیم.. مالکیت نگاه عاشقانه ات و لبخند شیرینت مال مـــــن.. تمـــــــام عشقـم مـــال تـــو..

انصاف نیست!!! که دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی صدبار ببینیم..... و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کسی را که میخواهیم حتی یک بار ببینیم....!!!

نسترن

انصاف نیست!!! که دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی صدبار ببینیم..... و آنقدر بزرگ باشد که نتوانیم آن کسی را که میخواهیم حتی یک بار ببینیم....!!!

یگانه

دقیقا تو اوج زمستان محکوم به محرومیتم کردی . . .

november

سلام. چقدر جالب نوشته ای واقعاً. شهر ماهم اندک برفی بارید.