به تنگ آمده ام ...

 
مشت می کوبم بر در

پنجه می سایم بر پنجره ها

من دچار خفقانم خفقان

من به تنگ آمده ام از همه چیز

بگذارید هواری بزنم

آی

با شما هستم

این درها را باز کنید

من به دنبال فضایی می گردم

لب بامی

سر کوهی دل صحرایی

که در آنجا نفسی تازه کنم

آه

می خواهم فریاد بلندی بکشم

که صدایم به شما هم برسد
 

من به فریاد همانند کسی

که نیازی به تنفس دارد

مشت می کوبد بر در

پنجه می ساید

بر پنجره ها

محتاجم

منهموارم را سر خواهم داد

چاره درد مرا باید این داد کند

از شما خفته چند

چه کسی می اید با من فریاد کند ؟

فریدون مشیری - دفتر از خاموشی، فریاد
/ 7 نظر / 17 بازدید
رومینا

زمانے حرف بزن ؛ ڪــہ ارزش حرفت بیشتر از "سڪوتت" باشه ... و زمانے دوست انتخاب ڪن ، ڪــہ ارزش "دوستت" بیش از "تنهاییت" باشه ...

تنها

هورای من صدای زجه زدن میده عجب هورایی

ققنوس

دوست دارم هواری بزنم بیرون بریزم همه ی عقده ی دل تا که راحت بشوم اما هوارم هم بلد نیستم بزنم[نیشخند]

شقایق

اشک ها قطـره نیستنـد ! بلکه کلمـاتى هستنـد که مى افتنـد .... فقط بخاطـر اینکه : پیـدا نـمیکنند کسى را که معنــى این کلمـات را بــفهمـد ... !!![گریه]

هما

من آنقدر فریادهایم را حبس کرده ام که اگر به چشمان بنگرید خفه میشوید...[افسوس]

drd

سلام وب زیبایی دارید به منم سر بزنید. با احترام

ریما

وبلاگتون خعلی باحاله.احسنت مرسی