ارزش

سکه ها همیشه سروصدا میکنند

اما پولهای کاغذی همیشه ساکتند

پس وقتی ارزش شما زیاد میشود که

ســاکت و فروتـــن باقی بمانید ...


/ 4 نظر / 5 بازدید
ققنوس

آفرین. واقعا درسته. سر و صدای زیادی ارزش رو کم می کنه[گل]

...

سلام. سکه طلا چی؟!هم صدا میدن،هم با ارزشن!

...

[لبخند] اما بنده هم موافقم.