مال من نبود ...!

گشتم

اتفاقا بـــود

فقط مال من نبود ...

حال شمــا بگردید

شاید مال شمـا باشــد 


/ 3 نظر / 4 بازدید
ققنوس

[گل]

مازیار

اگر اهل دلی دیدی، سلام من رسان بر وی که کمتر یافتم هرجا فزونتر جستجو کردم