به یاد تو

چون طفل سرتقی که کشد مادرش به خاک

دل خواسته تو را ... و برایم نمی خرند!

از محمدرضا ایرانی- تصویر از یک نفس


/ 4 نظر / 4 بازدید
raha

khodet akso gerefi? bad nabud[عجله]

رومینا

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میكنند.... چه رسد به دقیقه ها!!! از آدم های یك ساعت دیگر میترسم! چون درگیر هزاران ثانیه اند.... ثانیه هایی كه در هركدام رنگی دگر به خود میگیرند... آدم ها یك رنگ نیستند.... آدم ها دیگر آدم نیستند....!

نازنین

بی نهایت زیبا و دوسداشتنی و ارام بخش[ماچ]

رضا

محمد رضا ایرایی،نه ایرانی