زندگی درست ...

بکـــــوش آنگونه زندگی کنی ،

که ای کاش

تکه کلام پیری ات نباشــد ...!


/ 4 نظر / 4 بازدید
ققنوس

ژوبرت: برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم، احتیاج به جوانی دارم.

read

قفنوس راس میگه راه حلش اینه که پیرمردارو دست کم نگیریم ...