دوشیفت!

دلم میخواهد عاشق باشد

عقلم میخواهد عاقل باشد

این میگوید زود باش

آن میگوید دور باش

احساسم این روزها دوشیفت کار میکند

و حقوقش را از من میگیرد ...


/ 8 نظر / 5 بازدید
نسترن

چقد قشنگ......... • آنگاه که غرور کسي را له مي کني، آنگاه که کاخ آرزوهاي کسي را ويران مي کني، آنگاه که شمع اميد کسي را خاموش مي کني، آنگاه که بنده اي را ناديده مي انگاري ، آنگاه که حتي گوشت را مي بندي تا صداي خرد شدن غرورش را، نشنوي ... انگاه که خدا را میبینی وبنده ی خدارا نادیده میگیری میخواهم بدانم دستانت را به سوی کدام اسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟؟؟؟؟؟؟؟

نسترن

ممنووووووووووووووووووووووووون[گل] چه پر معنی بوود

ققنوس

[لبخند] زیبا بود...

شازده کوچولو

عکسی که گذاشتیدبسیار زیبا بود منبعش چی بود؟[گل]

شازده کوچولو

خیلی حس خوبی بهم داد خیلی دوسش دارم

الهام

عقل مست بوی بهار دل گیر کرده در پاییز خیلی وب زیبایی داری دوست خوبم پویا باشی

لیلی

در میان این شهر حتی یکی تو را بفهمد کافیست...[لبخند]