جهلِ من!

از آن بالا

از نگــاه تــــو

تنها یک نقطه کوچکم ؛

و ببین که چه بیخود

بزرگی میکنم برای خودم ...!


/ 5 نظر / 5 بازدید
رومینا

" دنیا " را بغل گرفتیم...گفتند: امن است! هیچ کاری باما ندارد!خوابمان برد... بیدار شدیم، دیدیم ... آبستن ِ تمام دردهایش شده ایم.../.

نسترن

[گل][گل][گل]

خدايـــا ؛ ايـن روزهــا حرفهـــايم بوي ناشـــکري مي دهنــد ... امـــا تـــو... بـه حســـاب تنهــايي و درد دل بگـــذار

ققنوس

وای چه شهری [نیشخند]

یگانه

هر دستی بالا دستی دارد . . . و خدا بالاترین دستهاست.