حیرت

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است !

وقتی با این اندام , سخــــت از چشمانم افتادی ...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید