و من .............

خــــدایا

موری همصحبت سلیمان ،

گوسفندی لایق قربان ،

عنکبوتی محافظ قرآن ،

سگ اصحاب کهف همنشین انسان ؛

و من ....؟!؟!؟!؟!؟!؟!


/ 1 نظر / 4 بازدید
ققنوس

شما بنده ی خوب خدا...