خــــــــــــــدایا

کجای زمین از تو خالیست

که خلق تو را در آسمان می جوید ....؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
سایه

یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت خانه ات آباد که این ویرانه بوی گل گرفت...

ققنوس

راست میگی... دنیا که پر از وجود خداست... پس چرا در آسمان می جوییمش؟