مراقب باشید

یک حرف

یک زمستان آدم را گرم نگاه می دارد ...

و گاه یک حرف ،

یک عمر آدم را سرد می کند ...

حرف ها چه کارها که نمی کنند ...!


/ 3 نظر / 5 بازدید
romina

بـِﮧ خُــود اُمیــد مے دَهَـمـ کـِﮧ هَمیشــِـﮧ کَســے بـآیَـد بـآشَـد تـآ مَعنـےِ ســِﮧ نُـقطــِﮧ ےِ آخَــرِ جُـمَلآتـَم رآ بِفَـهمَـد... اِنــگآر هَـمـِﮧ اَز حــآلــِ دَرونَـمـ بے خَبَــرَنـد...

ققنوس

عالی بود واقعا حرفها چه ها که نمی کنند...

نسترن

وایییییییی راس گفتی گاهی اوقات حرکات بعضیا تا اخرعمر ادمو سرد میکنه حرفا ک چای خود داره