سیم آخر

به سیم آخـــر

ساز میزنم امشب...!

به کوری چشم دنیا ،

که ساز مخالف میزند با من ...!


/ 6 نظر / 4 بازدید
نسترن

مخمل نگاهت را اين روزها با همه ي کودکيم سخت آرزو ميکنم آرزويه داشتن دو گويِ شيشه ايي آرزوي داشتن نگاهي سبز و آرزوي داشتن مهرباني آنها نگاهم کن اينبار کمي مهربانتر من کودکي بيش نيستم

نسترن

قابل نداشت دوست عزیزم[گل][ماچ]

ساناز

مثل همیشه زیبا...[گل]

یگانه

حقیقت انسان به آنچه میگوید نیست بلکه حقیقت او نهفته در چیزی است که از گفتن آن ناتوان است پس به گفته هایش نه بلکه به ناگفته هایش گوش بسپار.