زمستان

تا قدرت را بدانند

با سنگ ریزه و خرده شیشه فرود آ

آب شو! آب شو! موسیقی منجمد

و بیا و ببین

رنج را تو کشیدی و

به نام بهار تمام شد !

با تشکر از رومینای عزیز بخاطر این تصویر زیبا

/ 4 نظر / 5 بازدید
رومینا

خواهش میکنم عزیزم..قابلتونداشت..دیگه نمیخاست اسمه منو بنوسی!

رومینا

ِدَلمــ گِرفتـ ـهـ اَز ایـטּ شَهـ ــر کهـ آدَمــ هآیَشــ هَمچـ ــوטּ هَوآیَشــ نآپآیدآرَنـ ــد ... گآهـ آنقـَ ــدر پآکـ کهـ باوَرَتــ نِمے شـَ ــوَد گآهـ آטּ چنـ ــاטּ آلودهـ کهـ نَفَسَــــــــتـ ـ ـ ــ ـ مے گیـ ــرد!!..

یگانه

دلم چند تا دوست میخواهد . . . باهاشون الان برم بیرون . . . یه جای بی غم وغش . . . سرد باشه ، اهل هیچی نباشن . . . فقط معتاد به کمی حرف حساب . . . بعد که ازشون جدا شدم . . . بگم : چه روز خوبی ، چه خاطره ی گرمی . . .

بهترین دوستم آیینه است وقتی گریه می کنم او نمی خندد. (چارلی چاپلین)