یک نفس

سعدیا گر نکند یاد تو آن یار مرنج/ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند؟

 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥
 

نیست گاهی، هیچ راهی، جز به شاهی رو زدن

با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن

امتحانی کن، ببین اینجا چه حظی می‌دهد

یاعلی گفتن به وقت دست بر زانو زدن
 

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا 
 
توکل و اعتماد بر خدا
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۳
 

                                 نگران فردا نباش !

                                خــدا از قبل آنجاست ...

                                                        


 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۱
 

عاشقی که برای آدم حواس نمی گذارد 

دستهایش را کنارعلقمه جا گذاشته بود ... !

یا ابوالفضل (علیک السلام ) 
 
اللهم صی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٩
 

غفلت از یار ، گرفتار شدن هم دارد

از شما دور شدن ، زار شدن هم دارد

عیب از ماست که هر صبح نمیبینیمت

چشم بیمار شده ، تار شدن هم دارد

علی اکبر لطیفیان


 
 
نماز
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱
 

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ

ﺷﺪﻧﺶ !

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﯿﻒ ﻧﺪﺍﺷﺖ !

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،

ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻤﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

"ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ

ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺎﺭﮊﺭ

ﮔﻮﺷﯽ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،

ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ !!

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭ !

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ !!

ﻧﻪ

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ "ﻧﻤﺎﺯ " ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ "ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﻮﯼ " ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺎﻥ

ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ.

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ " ﮐﯿﻤﯿﺎ " ﻭ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻼ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،

ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻞ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻭ، ﻣﯽ ﺷﺪ

ﻣﺮﻫﻢ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩﮔﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ....

ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ،

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ.

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻢ،


"نماز شود فقط همین"

 از وبلاگ گیله مرد

 


 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 

دلخوش به ولای توایم ...

عید غدیر مبارک

بچه های قلم 
 
السلام علیک یا امام غریب یا امام رئوف
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦
 

ما را کرمش داد زهرغصه نجات

بر معرفت و مرام سلطان صلوات

 

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

فیسبوک imam reza


 
 
خدایا ...
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢
 

عجبا از سجده ...!

در گوش زمین زمزمه میکنی ،

اما در میان آسمانها شنیده میشود ...

از وبسایت بچه های قلم . قسمت اشک قلم 
 
ید الله فوق ایدیهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٥
 

 « لا حول و لا قوة اِلا بالله »

تا وقتـــی" خـــــــــــدا " نخواد هیچکس نمیتونه هیــچ کاری بکنه . هیچکس

توکل به خودِ خودت فقط خودت خدا 


 
 
شرمندگی
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۸
 

دیدی که وفا به سر نبردی 

ای سخت کمانِ سست پیــمان ...

سعدی

 خدایا ... شرمنده ...

 


 
 
خدا
نویسنده : یک نفس - ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
 

همه چرخش من رو مدار توئه ... 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٧
 

چقدر درد است ،

آنقدر روسیاه باشی ؛

که حتی نتوانی صدایشان بزنی ...

چه برسد طلب کمک ! 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
 

ذکر تعجیل فرج ، رمز نجات بشر است

ما برآنیم که این ذکر ، جهانی بشود ...

اللهم عجل لولیک الفرج 
 
شام غریبان
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
 

گویند نیست

شبی زِ یلدا درازتر !

پیداست ؛ شــام غریبــان ندیده اند ...! 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٢
 

فقط حسین و یارانش آزمایش نشده اند ...

صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است .

ای دل تو چه میکنی؟ می مانی یا میروی؟

داد از آن اختیار

که تو را از حسین جدا کند ... 
 
اللهم صلی علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٢
 

وقتی که با اشاره ای از دست میرویم

شرح تمام روضه که دیگر ،

نگفتنی است ... 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٠
 

خدا حسین (ع) را آفرید ،

تا عشق بی ضریح نماند ...!


 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمج
نویسنده : یک نفس - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٧
 

بوی پیراهنِ

خونینِ کسی می آید ... 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٧
 

نبوَد شبی ز شبها ،

که رسد به گرد پایِ

شب بی حسینِ زینب ...
 
 
راز و نیاز
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٥
 

شانه های دلم

بد درد میکنند !

انگار دلم گرفته

که نیاز به یک سجاده پهن دارم

برای فشرده شدن ابرهای احتمالی طوفانی

هوایم عجیب آلوده است ... 
 
نماز
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۳
 

قضای نماز یعنی ،

خـــدا هنــــوز

منتظر حرفهایمان نشسسته ...! 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧
 

زمستان زمیــن

خورشیـــــد تو را میخواهد

کی شود بهار برسد ...!

اللهم عجل لولیک الفرج 
 
شب قدر
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦
 

این شبِ قَدری که گویند اهلِ خلوت، امشب است


یا رَب این تأثیر دولــت، در کدامیــن کوکـــــب است

 تا به گیــــسویِ تُو دســتِ ناســـزایان، کَــم رســد


هــــر دلی از حلــــقه‌ای دَر، ذکرِ یارب، یارب است

حضرت مستطاب حافظ

(تصویر، طرحی از کتاب "فُصوص الحِکم" فَصِ دوم در باب اسماء الحسنی و صفات الهی)

 دیالیکتیک تنهایی 
 
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٦
 

که دنیا ، به خسران عقبی نیارزد

به دوری ، زِ اولاد زهرا نیارزد

و این زندگانی فانی ،جوانی ، خوشی های امروز و اینجا

به افسوس بسیار فردا

                              نیارزد