یک نفس

سعدیا گر نکند یاد تو آن یار مرنج/ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند؟

 
برگرد عشق من
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
 

دلت می آید

بهار بیاید و تو نیایی ...؟؟
 
 
برگرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٤
 

تمام گل ها و رنگ ها ،

تمام لبخندها ...

باور کن

تمام دنیا در چمدان تو بود ... !!

رضا یار احمدی 
 
برای این همه شب یلدا ، که فال من نبوده ای ...
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳٠
 

کوتاه ترین شب ها هم 

بی تو نمیگذشت ...

رحم کن عشق من !

امشب ، شب یـلدا است ...
  
 
برگرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٤
 

مثل ساحل و دریا ،

تو هرگز نمی روی

و من همیشه بازمیگردم ...

هرمان دکونینک . برنامه رادیویی مثلث فیسبوک 
 
برگرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٢
 

من این نحسی بی تو را

کجــا به دَر کنــم ... ؟!؟

کامران رسول زاده

خدایا فرجی .... خدایا رحمی ... منتظر معجزه ام ... 
 
حالم خوبه
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۳
 

تو مبین که خاکم از خستگی و شکستگی ها ،

تو بخواه ، تا بسویت ز هوا سبکتر آیم ...!


مرحوم حسین منزوی

(تصویر "پایان دلتنگی" Hiroshima Mon Amour, 1959)
نشر ویژه در دیالکتیک تنهایی Dialectic of Solitude


 
پ.ن : خدایا شکر

 
 
برگرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢
 

بیــــا ، بیــا که پشیمان شوی ازاین دوری ...

  
 
برگرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٤
 

برایت سیب جمع کرده ام ،

برگرد ...

اینجا مرا بی تو ،

آدم حساب نمیکنند ...!

سیاوش رازانی 
 
برگرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۳
 

رفتنت

رنگ از روی تابستان برد !

چهره اش به زردی نشست و

پاییز شد ...

برگرد تا برف پیری 

سفید پوشش نکرده ...


مریم علیخانی