یک نفس

سعدیا گر نکند یاد تو آن یار مرنج/ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند؟

 
نخواست
نویسنده : یک نفس - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱
 

سر سوزنی اگر  مرا میخواست ...

زمین و زمان را به هم میدوختم ...! 
 
ارزوهایم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳٠
 

این روزها 

آرزوهایم چقدر شبیه سیگار شده اند ...!

" دود میشوند و میروند به هوا  " 
 
به کجا چنین شتابان ؟
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳٠
 

وفاداری ؟ خدا بیامرزدش

صداقت ؟ یادش گرامی 

غیرت ؟ به احترامش یک لحظه سکوت

معرفت ؟ یابنده پاداش میگیرد 

" واقعا به کجا چنین شتابان ؟ " 
 
اندیشه
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳٠
 

از ذهن تا دهن فقط " یک نقطه " فاصله است .

تا " ذهنت " را باز نکرده ای ؛

" دهنت " را باز نکن .... 
 
دروغ
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩
 

بیشترین دروغی که در این دنیا گفته ام 

این است :

خوبـــم ...! 
 
دورو
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٩
 

تصور میکنم به عینک نیاز دارم !

چون این روزها خیلی از آدم ها را با دو چهره میبینم ...!! 
 
ببین مـــــرا ...!
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

ببین مرا ؛

دستم بند نمیـــشود هیچ جا ...

جز به دامنت ،

خــــدا ... 
 
مـــ ـــوش !!!!
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

یا دیوارهای ما موش ندارند

یا موش ها کر شده اند ،

و نمیشنوند صدای ناله های پراز بغضم را ....

موش هم موش های قدیـــــم ! 
 
فال قهوه
نویسنده : یک نفس - ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

دل درد گرفته ام ،

از بس فنجان های قهوه را سرکشیده ام ...

و تو ...

تهِ هیچ کدام نبودی ! 
 
آلزایمر
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸
 

خـــــدایا ...

به فیل من آلزایمرعنایت فرما ... !

تا دیگر یاد " هنـــدوستان " نکند .


 
 
باید رفت ...
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٦
 

زمانی فرا میرسد

که باید رفـــت ...!

حتی اگر جای مشخص و مطمینی در انتظارت نباشد ...

  
 
مال من نبود ...!
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٦
 

گشتم

اتفاقا بـــود

فقط مال من نبود ...

حال شمــا بگردید

شاید مال شمـا باشــد  
 
سرو ته
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٤
 

مــرا از بند آویــزان کنید ...!

سروته ....!

شایــد فکرش از سرم بیفتد ... 
 
مدعیان رفاقت
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٤
 

خــــــــــدایا

مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه ای همراهند .

عده ای تا مرز " منفعت "

عده ای تا مرز " مال "

عده ای تا مرز " جان "

عده ای تا مرز " آبرو "

و همگان تا مرز " این جهـــــــان "

تنها تویی که همواره میمانی ...

بمان ... بمان ... بمان ... 
 
سخت ...!
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٤
 

ساده نیست ...

گذشتن از کسی که ،

گذشته ات را ساخته است ...! 
 
جای خالی
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳
 

حجم خالــی " تــــو " را

حجم پُــر " هیچ کس "  پُــر نمیکند ...

حالا هی بگو

" دوستان به جــای ما "  
 
عشق واقعی
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳
 

آموختم که :

" خدا عشق است و عشق تنها خداست " 
 
سوال
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳
 

رفتنت هم قبول ... فقط یک سوال ،

قد من دوستت دارد ؟؟ 
 
ایران به لرزه در آمد ...!
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳
 

آذربایجان سنین باشین ساغ اولسون 
 
تسلیت میگم به بازماندگان زلزله اذربایجان
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳
 

و در همین نزدیکی کودکی میشمرد که از خانواده اش چند

نفر باقی مانده اند ...

درد تو درد منِ هموطن ... 
 
افســـ ـ ــوس !
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٢
 

بزرگترین افسوس آدم این است :

میخواهد اما نمیتواند

و به یاد می آورد روزی را که ،

میتوانست اما نخواست ...!


 

شما هم از این افسوس ها خوردین ؟


 
 
یا صاحب الزمان (عج)
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٢
 

گر طبیبانه بیایی بر سر بالینم

به دو عالم ندهم لذت بیماری را

منبع : www.prospect.persianblog.ir


 
 
یا صاحب الزمان (عج)
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٢
 

روزگاریست در این کوچه گرفتار توام

با خبر باش که در حسرت دیدار توام

گفته بودی که طبیب دل هر بیماری

پس طبیب دل من باش که بیمار توام

منبع : www.prospect.persianblog.ir


 
 
عالم به انتظار توست یا صاحب الزمان (عج)
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٢
 


 
 
ضحی 5
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۱
 

« و لسوف یعطیک ربک فترضی »

« و پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که راضی شوی »


 
 
دوست با نمک
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۱
 

زخم هایم به طعنه میگویند :

دوستانت چقدر با نمک اند ...! 
 
عجیب !
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠
 

حکایت عجیبی است ... !

رفتار ما را خدا میبیند و می پـــوشاند

مردم نمیــبینند و فریاد میزنند ...!!! 
 
رویارویی
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠
 

جای دستی کثیف بر آینه است

اینجا یک نفر از دیدن خودش

حالش بهم خورده است ... !

منبع : وبلاگ فاتح دلها 
 
گمانم که عرش خداوند فرو ریخت
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٩
 


 
 
یا علــــــــــی (ع)
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٩
 

شهادت مولا علی (ع) را نه فقط به شیعیان بلکه 

به همه تسلیت میگم چرا که حضرت مهرشونو از 

از هیچ کس دریغ نمیکردند و دنیا است که عزادار

علی (ع) است .
 
 
هشـــ ــ ـــدار !
نویسنده : یک نفس - ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٩
 

گاهی آنقدر مشغول بزرگ شدن هستیم

که فراموش میکنیم 

پدر و مادرمان در حال پیر شدن هستند ...! 
 
بـــــرگــرد
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧
 

برگرد و تمام دنیا را غافلگیر کن ...

من حتی با خدا هم شرط بسته ام ... ! 
 
شب قــــــدر
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧
 

الهی آن شب که همه قران به ســر میکنند

ما را توفیق بده قران به دل کنیم ....

منبع : وبلاگ مرجان سرخ 
 
انقلاب
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧
 

تو هم شده ای انقــلاب زندگی من

حالا هر آنچه در زندگی من است تاریــخ دار شده ...

قبل از " تــو"

بعد از " تــو" ... !
 
 
دار
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٦
 

دار بزن

خاطرات کسی که تو را دور زده .... ! 
 
بلاخره
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 

تلاش بیهوده نکن

چنان مرده ای در من ...

که مسیح هم اگر عبور کند از تو

بیدار نخواهی شد ...!

  
 
کلافه ام
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 

کلافه ام

درست شبیه لحظه ای که مادربزرگ

نمیتواند سوزن نخ کند ... ! 
 
نظم
نویسنده : یک نفس - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 

باور نمیکنم خالق نظم دانه های انار

زندگی مرا بی نظم چیده باشد ...


 
 
آسمان پیش کش
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 

آسمان پیش کش  ....

 

 

 

 

 


 
 
حساب و کتاب
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 

خـــدایا

چه بی حساب و کتاب میبخشی

و ما چه حسابگرانه تسبیح و ذکرهایمان را میشماریم ... 
 
این موهای من
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٥
 

موهایم را آنقدر کوتاه میکنم

تا خاطره انگشتانت را از یاد ببرند !

دیری نمی پاید...

خاطراتت دوباره میرویند ... 
 
مهربان خدا
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٤
 

خدایا

بارها دقیقا همانجایی دستم را گرفتی که

میتوانستی مچم را بگیری ... 
 
آرامش سنگ
نویسنده : یک نفس - ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٤
 

و من گاهی اوقت مجبورم

حسادت کنم به " آرامش عمیق سنگ "

چقدر خیالش آسوده است ....

چقدر تحمل سکوتش طولانی است ...

چقـــــــــــدر ... 
 
آه
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢
 

بعضی آه ها را 

هر چقدر هم که از ته دل بکشی 

باز هم سینه ات خالی نمیشود .... !

امروز سینه من پر است از آن آه ها ... 
 
 
ارزش
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢
 

سکه ها همیشه سروصدا میکنند

اما پولهای کاغذی همیشه ساکتند

پس وقتی ارزش شما زیاد میشود که

ســاکت و فروتـــن باقی بمانید ... 
 
نقش بهتر
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢
 

گاهی باید به کارگردان زندگی ات بفهمانی

که مرد بازی کردن نقش های بهتری هستی ... !

منبع: با کمی تغییر از www.sazekhoda.blogfa.com 
 
خوب من
نویسنده : یک نفس - ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢
 

صدا ...

دوربین ...

حرکت ...

باز هم برایم نقش بازی کن ...! 
 
موسیقی
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۱
 

این روزها نوازنده خوبی شده ام  !

دلم شور میزند ...

چشمم تار ... 
 
تلاش
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۱
 

تلاش , تلاش , تلاش ...... 
 
خــــــــــــــواهش میکنم !
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۱
 


 
 
ذره زیاد
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۱
 

گاهی با یک قطره  " لیوانی لبریز میشود "

گاهی با یک کلام " قلبی آسوده و آرام میگردد "

گاهی با یک کلمه " انسان نابود میشود "

گاهی با یک بی مهری " دلی میشکند "

مراقب بعضی یک ها باشیم

در حالی که نا چیزند همه چیزند 
 
کعبه
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠
 

روی پرده کعبه نوشته شده 

* نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم *

و من ....

هنـوز و تا همیــشه

به همین یک آیه دلخوشم

* بندگانم را آگاه کن که من آمرزنده مهربانم * 
 
اندازه گیری
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠
 

درست متر کن !

آدم ها قد خودشان اند

نه قد تصورات تو . 
 
بت شکن
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠
 

مگر قلب من بـــت بود ؟!!

که خدا برای شکستنش تو را فرستاد ... ؟! 
 
بدون شرح
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠
 

کمی تامل ...

ئ


 
 
تغییر
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠
 

کمی تغییر کرده ام ...

برای شناختنم

عکسم را مچاله کن ...! 
 
بی اعتنایی
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٩
 

                 


 
 
دل
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٩
 

دل است دیـــگر ...

شعـــور اگر داشت نمیـــگرفت ... 
 
ساده از دستش ندهیـــم ...!
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸
 

گفتم : خدایا همنشینم باش

گفت : من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند

گفتم : چه آسان به دست می آیی

گفت : پس ساده از دستم مده 
 
تـــ ــوبه
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸
 

یاد آور سوره توبه ای برایم ...

بی بسم الله آمدی

و به توبه کردنم انداختی !
 
 
سیگار
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧
 

حس اون سیگاری رو دارم که همه جا حرف از ترک

کردنشه