یک نفس

سعدیا گر نکند یاد تو آن یار مرنج/ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند؟

 
لبخند
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳۱
 

هر وقت دیدی حریف داره برنده میشه یه لبخنـد بــزن تا به بردش شک کنه !

شهاب حسینی - مدار صفر درجه

 


 
 
احساس
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳٠
 

احساس است !

مزرعه نیست که مدام شخمش میزنی....


 
 
تقدیم به تو بهترینم
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٥
 

یادت

پرچــــــم صلحی است

میان شــــورش این همه فکر....


 
 
بیمارستان
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۳
 

چشم هایم را به بیمارستان می برم

نمی دانم چه مرگشان شده !

هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند

 


 
 
 
نویسنده : یک نفس - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۳
 

خــــــــــــــدایا

کجای زمین از تو خالیست

که خلق تو را در آسمان می جوید ....؟


 
 
صبر ایـــــــــــــــوب
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٧
 

خــــــــــــدایا

در لیست آدم هایت اشتباهی شده است...

اسم من که ایوبـــــــــــــ نیستـــــــــــ.....!!!!


 
 
برای تو عشق من
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٧
 

در باز و بستـــــه شد...

حتما باز.....

باد شوخی اش گرفته!

ادای آمدنــــــــــت را در می آورد...


 
 
دوباره سیــــــب
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤
 

حــــــــــــوا...

تو مگر سیب را پوست کندی خوردی؟

که دنیا اینگونه پوست ما را میکند!!


 
 
درد
نویسنده : یک نفس - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤
 

درد دارد....

وقتی چیزی را کسر میکنی

که با وجودت جمع کرده ای...!


 
 
 
نویسنده : یک نفس - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۸
 

خورشید را در آغوش گرفته ای
پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای
موهایت را به دست نسیم
چه خوش غیرتـــــــم من!!

 

 


 
 
نیمکت
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٤
 

کسی که نشسته همیشه خسته نیست شاید جایی برای رفتن ندارد

 


 
 
ارزش مــــــــــن
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٤
 

می خواهم عوض شوم ! چرا باید دلتنگ باشم ؟ تو باید دلتنگ شوی

می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم

در دورترین نقطه ... دقت کن

رسیدن به من آسان نیست , اگر همتش را نداری

آسیب به درخت نرسان

به همان سیب های کرم خورده روی زمین قانع باش ................!!!

منبع:http://daniyal1.blogfa.com/ 
 
قیمت
نویسنده : یک نفس - ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳
 

"امان از بعضیا که چقدر ارزونند اما واسه ی آدم گرون تموم میشن......"


 
 
تندیــــــــــسگر
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢
 
 
بیا  شاهکارت را ببین

مجسمه ای

 
با چشمانی باز


خیره به دور دست

 
شاید شرق ، شاید غرب...

 
مبهوت یک شکست

 
مغلوب یک اتفاق

 
مصلوب یک عشق

 
مفعول یک تاوان......

 
خرده هایش را باد دارد می برد


و او فقط خاطراتش را محکم بغل گرفته


بیا شاهکارت را ببین

 
مجسمه ای ساخته ای


به نام من...!!!

 


 
 
خیال راحت
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢
 

لازم است گاهی


برای راحت کردن خیال دیگران

خودمان را خوشحال نشان دهیم

 

 

 
 
آخر این تـــــــــــو...
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢
 

گاهی تو... گاهی یاد تو... گاهی غم تو... اخر این "تو" کار مرا تمام میکند...

 

 


 
 
اوج خــــــــــــاطره
نویسنده : یک نفس - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢
 
غمگین ترین جای خاطره اونجاییه که :

کم کم احساس مے کنے

چهرش داره از یادت مے ره ...!